Żywiecký etnografický park

nštruovaný zdobenie a boli usporiadané výstavy zobrazujúce všetky aspekty života goraľov. Okrem toho sa na území parkuŻywiecký etnografický park v Ślemieniu je najmladším skanzenom v Poľsku a tretím v Sliezskom vojvodstve. Napodobňuje mestské rozmiestnenie a výstavbu obce Beskid Żywiecki. V oblasti ponad 6 ha bolo postavených 17 historických architektonických objektov. Prvotným princípom, ktorý riadil premiestňovanie budov na terén skanzenu, bol postulát prenosu maximálneho možného množstva pôvodného, historického materiálu. Vďaka tomu tu môžeme obdivovať autentické budovy pochádzajúce z rôznych období, ktoré sú perlami beskidskej architektúry. Autor koncepcie parku je etnograf Mgr. Teresa Kurzyk. Predpokladá sa ďalšie rozšírenie skanzenu. V budúcnosti budú prenesené, okrem iných, kostol, židovský modlitebný dom, lesnícka chata a píla na vodný pohon. V interiéroch budov bolo reko nachádzajú dve vínne pivnice - zákopy a tri studne - každý s inou metódou naberania vody, celok dopľňajú kríže pri cestách a kápličky.