Kaštieľ v Divinke

Kaštieľ v Divinke bol postavený v 1. štvrtine 17. storočia, za Mikuláša Suňoga, ktorý sa spomína v prameňoch v r. 1643, ako dvojpodlažný dvojkrídlový s arkiermi na nároží južného krídla, čo vyplynulo z orientácie jeho priečelia reprezentačnejšieho určenia.

Bohatá sgrafitová výzdoba je datovaná okolo pol. 17. storočia, keď stavebné práce boli ukončené.

Stavebným materiálom bol lomový kameň kladený na silne vápennú maltu svetlosivého tónu, miestami zmiešaný s tehlou.

V r. 1723 (dátum na vstupnom portáli) boli realizované barokové úpravy kaštieľa – najmä jeho interiérov (nové trámové stropy, niky v stenách boli obložené drevom a dostali funkciu stavaných skriniek, osadené boli dverné výplne s bohatým kovaním).

V 19. stor. prestali používať prévet, arkier bol odstránený a otvor po ňom bol zamurovaný. Bolo vymurované nové komínové teleso, zdvihnutá úroveň podlahy prízemia o cca 25 cm. Čiastočne boli zamurované niektoré okná, v čom sa pokračovalo aj v 20. stor.

Pravdepodobne v 50. rokoch 20. stor., kedy kaštieľ zmenili na sýpku, zamurovali väčšiu časť okien arkierov a miestností na II. podlaží východného krídla.

V 2. pol. 70. rokov 20. stor. sa začalo s obnovou kaštieľa. Budova mala slúžiť po obnove ako administratívne priestory pre MNV, knižnicu a čitáreň, spoločenskú miestnosť, výstavné priestory.