Vila Juliana Falata

Vila Juliana Fałata (Fałatówka) je pobočkou Historického múzeum v Bielsko-Białej. Nachádza sa vo vile so záhradou, v ktorej po takmer dvadsať rokov žil a tvoril maliar Julian Fałat. Umelec zakúpil dom v roku 1909 a o dva roky neskôr vybudoval smrekovcový ateliér (v roku 1935 zhorel).

Myšlienka vytvoriť na tomto mieste biograficko-umelecké múzeum pripomínajúce tvorbu význačného akvarelistu sa zrodila už v máji 1945, avšak zhoda rôznych okolností dovolila uskutočniť tento zámer až v auguste 1973.

V rámci prvej stálej expozície boli vystavené práce vykonané technikou olejomaľby a akvarelu, archiválie a nábytok, maliarske náčinie a ostatné pamiatky na Juliana Fałata. Počas uplynulých desaťročí boli výstavné priestory vily Juliana Fałata niekoľkokrát modernizované (naposledy v rokoch 2013 a 2015) a expozícia bola priebežne obohacovaná o ďalšie maliarove práce, umelecké diela iných autorov z maliarove súkromnej zbierky a stále rozsiahlejší archívny materiál: pamiatky rôzneho typu, dokumenty, fotografie, umelcovu korešpondenciu, diplomy, osobné veci a vybavenie domu z doby, kedy Falat obýval vilu.