Hrad Lietava

Lietavský hrad sa nachádza na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná, v nadmorskej výške 635 m n. m. Hrad postavili po roku 1241 pravdepodobne ako administratívne a vojenské centrum. V 2 pol. 16. storočia ho získali Thurzovci a vlastnili ho až do jeho zániku v r. 1698-1770. Odvtedy postupne pustol. Zachovali sa z neho opevnenia, múry obrannej veže, zvyšky obytných palácov a kaplnky. Začiatkom 18. storočia hrad vyhorel, stratil svoju obrannú funkciu a pustol. V súčasnej dobe stojí na jeho mieste zrúcanina, kde sú však zachované nezvratné dôkazy o jeho minulosti, ktoré stále priťahujú turistov. Jeho hradné múry stoja dodnes a hľadia do výšky. V priestoroch bývalej kaplnky sa zachovali aj zvyšky múrov a omietok. Z hradného vrchu je veľmi pekný výhľad na okolie. V okolí hradu sa nachádza množstvo jaskýň.