Budatínsky hrad – kaplnka

Kaplnka Budatínskeho hradu pochádza z polovice 18. storočia, kedy v rámci rozširovania Budatínskeho hradu bola na hradnom násype pôvodného opevnenia v severnej časti západného krídla barokového paláca postavená, nakoľko staršia z roku 1666 nevyhovovala potrebám rodiny Suňogovcov.

Kaplnka bola zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie v roku 1745. Na kamennom oltári boli umiestnené relikvie sv. Fidéla a sv. Jána Nepomuckého. Kaplnka si od 18. storočia zachovala v interiéri svoj barokový výraz.

Od druhej svetovej vojny sa kaplnka prestala používať a od 60. rokov 20. storočia spolu so západnou časťou hospodárskej budovy slúžila potrebám vtedajšieho štátneho okresného archívu, ktorý tu sídlil do roku 2003.

Súčasný výskum dokázal, že architektúra kaplnky sa do dnešných čias príliš nemenila. Dnes tvorí jej interiér jednoloďový priestor, ktorý nemá osobitne oddelené presbytérium, teda priestor okolo oltára, vyhradené pre duchovných. Nachádza sa tu balkón, nazývaný aj empora. Kaplnka je zaklenutá tromi oblúkovými poliami valenej klenby. Výmaľba sa zachovala v existujúcich omietkach, aj to len vo fragmentoch. Ide o zvyšky iluzívneho architektonického rámovania oltárneho obrazu, steny boli maľované okrovou farbou a klenbové oblúky lemovali sivohnedé pásy. Hrany luniet zvýrazňovali široké pásy, sprevádzané špirálovou výzdobou.