Poľsko

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA

s ručením obmedzeným

Cieszyn 43-400, ul. Zamkowa 3A

Marta Sláviková, Vedúci projektu, EZÚS TRITIA: director@egtctritia.eu

Anna Palka, PR manažér projektu, EZÚS TRITIA: apalka.tritia@gmail.com

 

Slovensko

Žilinská univerzita v Žiline

Žilina 010 26, ul. Univerzitná 8215/1

+421 41/513 11 11

 

Projektový tím - UNIZA:

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., Vedúci projektu, UNIZA: Miroslav.Hrnciar@fri.uniza.sk

Ing. Peter Tarábek, PhD., Špecialista na grafické zabezpečenie, aplikácie a jej vizualizácia, UNIZA: Peter.Tarabek@fri.uniza.sk

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD., Špecialista 2D vizualizácie, UNIZA: krusop@fstav.uniza.sk

Ing. Peter Pisca, PhD., Špecialista 3D sken vizualizácie, UNIZA: peter.pisca@fstav.uniza.sk

Ing. Stanislav Sapietová, Ekonóm projektu, špecialista verejného obstarávania, UNIZA

Ing. Brita Endersová, Ekonóm projektu, UNIZA: Brita.Endersova@fri.uniza.sk

Ing. Janka Božková, Špecialista verejného obstarávania, UNIZA