Rotunda sv. Mikuláša

Tešínska rotunda je jednou z najstarších pamiatok poľskej architektúry. Podľa ľudových podaní bola postavená na mieste bývalého pohanského chrámu, ktorý bol zasvätený slovanskej bohyni zimy, Morene. Je postavená v románskom štýle z plochých vápenných blokov na kruhovom základe s priemerom 6,4 m. Hrúbka stien rotundy je 1,5 m. Na východnej strane je apsida v tvare podkovy, v ktorej je umiestnený oltár a tabernákulum. V severnej časti lode boli vytvorené schody vedúce k empore, ktoré sú namontované na štyroch stĺpoch a dvoch polostĺpoch. V rokoch 1836-1839 bola dokončená kompletná rekonštrukcia hradného vrchu. V tom čase získala hradná kaplnka klasicistický vzhľad. Románske steny boli pokryté klasicistickou fasádou, kaplnka bola pokrytá plechovou strechou, zväčšili sa rozmery okien a zvýšila sa úroveň podlahy. Počas rekonštrukcie rotundy v roku 1955 sa obnovil jej pôvodný štýl.