Stará Továreň

Múzeum sa nachádza na Żywieckom predmestí, v budovách niekdajšieho výrobného závodu a od roku 1887 továrne na súkno a vlnený tovar, ktorú založil domáci súkenník Karol Büttner.

V roku 1979 vzniklo v rámci vtedajšieho Krajského múzea v Bielsko-Białej Múzeum textilnej výroby. Prevzalo exponáty tkáčskeho oddelenia materskej inštitúcie a následne rozšírilo zbierky o stroje a zariadenia získavané predovšetkým z miestnych priemyselných závodov.

Prvá časť expozície na prízemí bola pre verejnosť otvorená 2. decembra 1996, o rok neskôr bola sprístupnená výstava na prvom poschodí. V roku 2010 boli sprevádzkované rozľahlé sály v podkroví, určené pre organizovanie dočasných výstav (Galéria v továrni) a v rokoch 2011-2012 boli postupne rekonštruované ostatné výstavné haly. Pritom bola rekonštruovaná časť prízemia, kde bola v rokoch 2013-2015 vytvorená úplne nová historická výstava Od textilníctva k poľskému Fiatu. Priemysel v Bielsko-Białej v 19. a 20. storočí. Múzeum sa od konca roku 2013 nazýva Stará továreň.