Skanzen Vychylovka

Skanzen Vychylovka (Múzeum kysuckej dediny ) je regionálna národopisná expozícia v prírode v správe Kysuckého múzea v Čadci. Základný kameň bol položený 11.10.1974 v osade Chmúra v Novej Bystrici –Vychylovka  v blízkosti hranice s Poľskom.

Skanzen je jedinečnou príležitosťou na spoznanie toho, ako vyzerala kysucká dedina . Expozíciu tvoria obytné, sakrálne, technické a hospodárske stavby pochádzajúce  z rôznych kútov Kysúc. Skanzen prezentuje spôsob života  a kultúru dedinského ľudu na Kysuciach  v období druhej polovice 19. storočia  a začiatku 20. storočia.

Atraktívnou súčasťou skanzenu je funkčná úzkorozchodná lesná železnica s pozoruhodným úvraťovým systémom. Železnica spájala Kysuce s Oravou  a v súčasnosti slúži ako múzejná železnica pre návštevníkov.