• Súčasná podoba zámku pochádza z doby poslednej veľkej prestavby v 2. polovici 19. storočia, ktorá v úplnosti prekryla jeho skoršie slohové črty.

  Zámok Sułkowských kniežat

  Zámok vnášajúci sa do centra Bielsko-Białej je najstaršou pamiatkovo chránenou stavbou na území historického mesta Bielsko-Biała. Najstaršie časti sú zo 14.

 • V rámci prvej stálej expozície boli vystavené práce vykonané technikou olejomaľby a akvarelu, archiválie a nábytok, maliarske náčinie a ostatné pamiatky na Juliana Fałata.

  Vila Juliana Falata

  Vila Juliana Fałata (Fałatówka) je pobočkou Historického múzeum v Bielsko-Białej. Nachádza sa vo vile so záhradou, v ktorej po takmer dvadsať rokov žil a tvoril maliar Julian Fałat.

 • Budova bola postavená v roku 1888 podľa projektu arch. Blažeja Bullu. Veľkú dvoranu, javisko, šatne, hneď od začiatku používal Slovenský spevokol.

 • V roku 1846 sa uskutočnil v palácovej Oranžérii koncert Františka Liszta a v 80. rokoch 20. storočia sa tu konali slávne Wagnerove predstavenia umelcov Viedenskej opery.

  Oranžéria

  Budova Oranžérie bola súčasťou klasického palácového kompleksu Habsburgovcov v Cieszyne, ktorý bol založený v roku 1838. V roku 1846 sa uskutočnil v palácovej Oranžérii koncert Františka Liszta a v 80.

 • Vďaka tomu tu môžeme obdivovať autentické budovy pochádzajúce z rôznych období, ktoré sú perlami beskidskej architektúry.

  Żywiecký etnografický park

  nštruovaný zdobenie a boli usporiadané výstavy zobrazujúce všetky aspekty života goraľov. Okrem toho sa na území parkuŻywiecký etnografický park v Ślemieniu je najmladším skanzenom v Poľsku a tretím v Sliezskom vojvodstve.

 • V roku 1979 vzniklo v rámci vtedajšieho Krajského múzea v Bielsko-Białej Múzeum textilnej výroby.

  Stará Továreň

  Múzeum sa nachádza na Żywieckom predmestí, v budovách niekdajšieho výrobného závodu a od roku 1887 továrne na súkno a vlnený tovar, ktorú založil domáci súkenník Karol Büttner. V roku 1979 vzniklo v rámci vtedajšieho Krajského múzea v Bielsko-Białej Múzeum textilnej výroby.

 • V priestoroch bývalej kaplnky sa zachovali aj zvyšky múrov a omietok. Z hradného vrchu je veľmi pekný výhľad na okolie.

  Hrad Lietava

  Lietavský hrad sa nachádza na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná, v nadmorskej výške 635 m n. m.

 • Podobne ako mnohé iné na Slovensku začali pravdepodobne budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Skalný hrad pôvodne postavili v románskom a gotickom slohu, neskôr ho renesančne a neogoticky prestavali.

  Oravský hrad

  Jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska je Oravský hrad, vybudovaný ako „orlie hniezdo“ na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku. Bol župným hradom a sídlom oravského panstva, ku ktorému patrila takmer celá Orava.

 • V roku 1972 bola historicky a technicky najcennejšia časť úseku trate Chmúra – Beskyd – Tanečník vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

 • Čaplovičova knižnica umožňuje štúdium svojich fondov bádateľom, zabezpečuje predaj pohľadníc a kníh o knižnici. Výsledky odbornej práce knižnice sa publikujú najmä v katalógových súpisoch starých tlačí a v publikáciách Matice slovenskej.

 • V hájovni sa nachádza i štylizovaná Hviezdoslavova pracovňa s rukopismi na pracovnom stole a povestnou pelerínou (voľne padajúcim plášťom bez rukávov), charakteristickou súčasťou básnikovho odevu.

  Hviezdoslavova hájovňa v Oravskej Polhore

  Budova hájovne pod Babou horou v Oravskej Polhore bola  postavená na mieste starej vyhorenej hájovne, ktorú svojho času navštevoval známy slovenský básnik P. O.

 • Hrad vznikol pôvodne ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa už od začiatku 14. storočia vyberalo mýto a postupne narástol do rozmerov 165 x 61 m.

  Hrad Strečno

  Hradné bralo bolo osídlené už v praveku – v dobe železnej a aj neskôr, v dobe slovanskej, kedy tu stála pravdepodobne najstaršia drevená pevnosť. Stredoveký kamenný hrad vznikol na prelome 13.

 • Bohatá sgrafitová výzdoba je datovaná okolo pol. 17. storočia, keď stavebné práce boli ukončené.

 • Komplex ľudovej architektúry v Čičmanoch bol v roku 1977 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu.

 • Od druhej svetovej vojny sa kaplnka prestala používať a od 60. rokov 20. storočia spolu so západnou časťou hospodárskej budovy slúžila potrebám vtedajšieho štátneho okresného archívu

  Budatínsky hrad – kaplnka

  Kaplnka Budatínskeho hradu pochádza z polovice 18. storočia, kedy v rámci rozširovania Budatínskeho hradu bola na hradnom násype pôvodného opevnenia v severnej časti západného krídla barokového paláca postavená, nakoľko staršia z roku 1666 nevyhovovala potrebám rodiny Suňogovcov.

 • Viackrát tu býval cisár František Jozef a v oranžérii koncertoval popredný maďarský skladateľ Franciszek Liszt.

  Habsburský poľovnícky palác

  Habsburský poľovnícky palác bol postavený z iniciatívy arcivojvodu Rakúska a vojvodu z Těšínska Karola Ludwika Habsburga v rokoch 1838-1840 v klasicistickom štýle na mieste ruín bývalého Dolného zámku. Za týmto účelom pozval arcivojvoda do Tešína výnimočného architekta viedenského klasicistického obdobia Jozefa Kornhäusela.

 • Výška veže je 29 m, hrúbka steny je 2 m, na vrchol vedie 120 schodov.

  Piastovská veža

  Veža, ktorú dnes nazývame Piastovská veža, pochádza zo štrnásteho storočia a je to jediná plne zachovaná obranná veža Horného hradu. Bola vybudovaná na základoch štvorcového tvaru z lomených pieskovcov a kameňov.

 • Počas rekonštrukcie rotundy v roku 1955 sa obnovil jej pôvodný štýl.

  Rotunda sv. Mikuláša

  Tešínska rotunda je jednou z najstarších pamiatok poľskej architektúry. Podľa ľudových podaní bola postavená na mieste bývalého pohanského chrámu, ktorý bol zasvätený slovanskej bohyni zimy, Morene.

 • Bola postavená staviteľom Consiliom Miliusom, na objednávku vtedajšieho majiteľa zámku Baltazara Promnitza na mieste bývalej strážnej veže s padacím mostom nad priekopou.

  Brána Vyvolených v Pszczyne

  Brána Vyvolených, nazývaná tiež "Warta" - vznikla v roku 1687 a je to najstaršia dodnes dochovaná časť zámockého komplexu v Pszczyne. Nachádza sa v juhozápadnej časti námestia, bola hlavným vchodom do zámku.

 • Komplex sa skladá z vozovne postavenej v roku 1864, stajne zo sedliárňou, ktorá bola postavená v rokoch 1866 až 1867, vjazdu do budovy, ktorý sa začal stavať v roku 1869 a murovaných garáží pre deväť kniežacích automobilov

  Kniežacie stajne v Pszczyne

  Kniežacie stajne sa nachádzajú v blízkosti zámku, pričom prvé informácie o stajni pochádzajú z urbáru z roku 1629. Súčasný komplex bol postavený v druhej polovici 19.

 • Spolu s historickým parkom v anglickom štýle s rozlohou 156 ha vytvára palácovo-parkový komplex.

  Zámok v Pszczyne

  Bývalé magnátske sídlo v Pszczyne v Hornom Sliezsku, bolo založené v jedenástom alebo dvanástom storočí, odvtedy bolo mnohokrát prestavované. V stredoveku, bol zámok majetkom kniežat z Opola a Raciborza, opavských kniežat a tešínskych vojvodov.

 • Rodina Popperovcov neskôr budovu Sobášneho paláca, devastovanú požiarom roku 1856, vnútri celkom prestavala a roku 1886 adaptovali na administratívnu budovu okresného súdu.

  Sobášny palác v Bytči

  Sobášny palác v Bytči je súčasťou známeho zámockého areálu a patrí medzi najvýznamnejšie renesančné pamiatky v strednej Európe. Ako uhorský palatín dal Juraj Thurzo postaviť Sobášny palác pre slávnostné rodinné udalosti a predovšetkým pre svadobné hostiny svojich dcér.

 • Expozíciu tvoria obytné, sakrálne, technické a hospodárske stavby pochádzajúce z rôznych kútov Kysúc

  Skanzen Vychylovka

  Skanzen Vychylovka (Múzeum kysuckej dediny ) je regionálna národopisná expozícia v prírode v správe Kysuckého múzea v Čadci. Základný kameň bol položený 11.

 • Prvá písomná zmienka, ktorá ho spomína ako castrum Budetyn pochádza z roku 1321, kedy zomrel jeho majiteľ Matúš Čák Trenčiansky.

 • Návštevníkom je v nej predstavený život človeka v období najstaršieho osídlenia Kysúc, nástroje vyrobené z kameňa, ktoré sa používali na lov zvierat, popolnice na pochovávanie mŕtvych, keramika zo záverečnej etapy existencie sídliska a hradiska v Lopušnýc

 • Bývalej hrobke sa nachádza expozícia histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady

  Slanický ostrov umenia

  V prírodnej scenérii Slanického ostrova umenia uprostred Oravskej priehrady sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v roku 1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie s kostolom a kalváriou, ktoré pôvodne tvorilo dominantu obce Slanica.