Habsburský poľovnícky palác

Habsburský poľovnícky palác bol postavený z iniciatívy arcivojvodu Rakúska a vojvodu z Těšínska Karola Ludwika Habsburga v rokoch 1838-1840 v klasicistickom štýle na mieste ruín bývalého Dolného zámku. Za týmto účelom pozval arcivojvoda do Tešína výnimočného architekta viedenského klasicistického obdobia Jozefa Kornhäusela. V paláci boli hosťovské a reprezentačné izby, ako aj kancelárie Tešínskej komory. Józef Kornhäusel bol tvorcom nielen paláca, ale aj priľahlej oranžérie a krajinného parku v anglickom štýle, ktorý sa nachádzal nad ním. Palác navštívili najvýznamnejšie osobnosti rakúsko-uhorskej ríše. Viackrát tu býval cisár František Jozef a v oranžérii koncertoval popredný maďarský skladateľ Franciszek Liszt. V súčasnosti sa tu nachádza Štátna hudobná škola a Tešínsky zámok.