• Pracovné stretnutie v Žiline

    Pracovné stretnutie v Žiline Dňa 19/01/2018 v Žiline sa uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie ako súčasť projektu "Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL".

  • Metodický manuál na zabezpečenie digitalizácie veľkých objektov projekt

    Na stiahnutie:  Metodický manuál na zabezpečenie digitalizácie veľkých objektov projektu „Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL“  Metodika výskumnej práce na projekte Interreg – Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL / produkt „Airview“ .

  • Záverečná konferencia projektu „3D HERITAGE“

    Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným spolu so Žilinskou univerzitou v Žiline organizovalo záverečnú konferenciu projektu: „Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL”.