Kniežacie stajne v Pszczyne

Kniežacie stajne sa nachádzajú v blízkosti zámku, pričom prvé informácie o stajni pochádzajú z urbáru z roku 1629. Súčasný komplex bol postavený v druhej polovici 19. storočia počas vládnutia Hochbergov, podľa návrhu architekta Oliviera Pavelta. Komplex sa skladá z vozovne postavenej v roku 1864, stajne zo sedliárňou, ktorá bola postavená v rokoch 1866 až 1867, vjazdu do budovy, ktorý sa začal stavať v roku 1869 a murovaných garáží pre deväť kniežacích automobilov, ktoré boli postavené v rokoch 1904 až 1910.

 

Podľa dohody medzi predsedom Sliezskeho samosprávneho kraja a mestským úradom v Pszczyne, bolo rozhodnuté renovovať budovy s cieľom odovzdať ich múzeu na Zámku, čo sa uskutočnilo 12. júla 2013.