Hviezdoslavova hájovňa v Oravskej Polhore

Budova hájovne pod Babou horou v Oravskej Polhore bola  postavená na mieste starej vyhorenej hájovne, ktorú svojho času navštevoval známy slovenský básnik P. O. Hviezdoslav. Budovu dnes spravuje Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré tu zriadilo unikátnu expozíciu venovanú slávnemu Hviezdoslavovmu dielu Hájnikova žena. Hviezdoslavova hájovňa je tak prvým skutočne literárnym múzeom na Slovensku venovaným konkrétnemu literárnemu dielu. Návštevník tu spozná prekrásne prostredie, v ktorom básnik čerpal inšpiráciu, a tiež samotné dielo od jeho vzniku cez všetky doterajšie vydania až po jeho odraz v iných druhoch umenia – vo výtvarnom umení, v dráme či vo filme. Vstupný priestor do samotnej literárnej expozície – pitvor a predná izba – je štylizovanou rekonštrukciou pôvodného obytného priestoru hájnickej rodiny. V hájovni sa nachádza i štylizovaná Hviezdoslavova pracovňa s rukopismi na pracovnom stole a povestnou pelerínou (voľne padajúcim plášťom bez rukávov), charakteristickou súčasťou básnikovho odevu.