Brána Vyvolených v Pszczyne

Brána Vyvolených, nazývaná tiež "Warta" - vznikla v roku 1687 a je to najstaršia dodnes dochovaná časť zámockého komplexu v Pszczyne. Nachádza sa v juhozápadnej časti námestia, bola hlavným vchodom do zámku. Bola postavená staviteľom Consiliom Miliusom, na objednávku vtedajšieho majiteľa zámku Baltazara Promnitza na mieste bývalej strážnej veže s padacím mostom nad priekopou [2]. Boli v nej umiestnené izby pre hradnú stráž. Vojaci na stráž, ktorých si vybral rod Promnitzov z roľníkov, z ich podriadených území, boli nazývaní "vyvolenými". "Vyvolení" strážili hrad až do roku 1875.

Na štíte objektu je kamenná doska, na ktorej bol vyrytý dátum stavby brán (chronostich), napísaný v latinskom nápisu. Nápis znie: "OMNIPOTENS COELI, TERRAE PELAGIQVE CREATOR EXCVBIIS POSTES FVLCIAT HOSCE SVIS", čo znamená "Všemohúci Tvorca neba, zeme, mora stráž svojou ochranou tieto brány"

Dnes sa v bráne Vyvolených nachádza kaviareň a Turistická informačná kancelária.

Kedysi okolo brány, na južnej strane zámku, pozdĺž priekopy, na mieste bývalého múru gotického hradu, bol rad ďalších objektov, vrátane kniežacieho pivovaru, sladovne a pekárne. Avšak v devätnástom storočí boli všetky tieto budovy zničené.