Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA  oraz Uniwersytet Żyliński, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji podsumowującej projekt: "Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL".

26 październik 2018  | 10:00 - 14.00

Miejsce: Kamienica Konczakowskich ul. Rynek 19, 43-400 Cieszyn (wejście od ul. Szersznika)

Celem projektu była cyfryzacja 3D wybranych, historycznych obiektów pogranicza polsko-słowackiego.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną poszczególne obiekty historyczne z Polski i Słowacji oraz materiały cyfrowe opracowane w trakcie trwania projektu takie jak m.in.: skany 3D, rzuty 2D, filmy, projekcje air view wykorzystujące ujęcia z dronów.

 

Program:

9.30 - 10.00 Rejestracja

10.00 - 10.10 - Przywitanie gości: Marta Sláviková, dyrektor EUWT TRITIA oraz doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. z Katedra Inżynierii Oprogramowania, Uniwersytet Żyliński w Żylinie.

10.10 - 12.00 - Prezentacje poszczególnych obiektów historycznych z Polski i Słowacji, m.in.: Zamek Cieszyn, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – Zamek książąt Sułkowskich, Zamek Budatin, Zamek Streczno, Zamek Orawski, Zamek Lietava.

12.00 - 12.30 - Przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - Prezentacja produktów cyfrowych opracowanych w ramach projektu przez pracowników Uniwersytetu Żylińskiego w Żylinie.

14.00 – Obiad

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na konferencję do dnia: 24.10.2018, podając: imię, nazwisko, adres instytucji na adres

e-mail: apalka.tritia@gmail.com

 

Podczas konferencji zostanie zapewnione tłumaczenie na język polski i słowacki.

 

Spotkanie będzie dobrą  okazja do poznania instytucji historycznych z Polski i Słowacji oraz poznania innowacyjnych narzędzi cyfrowych promujących zabytkowe obiekty.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu:

"Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL" nr projektu PLSK.01.01.00-24-0034/16

Projekt jest “ współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020