Gajówka Hviezdosłava w Orawskiej Półgórze

Gajówka znajdująca się u podnóża Babiej Góry (słow. Babia hora) w Orawskiej Półgórze powstała na miejscu istniejącego tam wcześniej leśnego domostwa, które przed pożarem skutkującym jego zniszczeniem, odwiedzał znany poeta - P. O. Hviezdoslav. Budynek jest aktualnie administrowany przez Orawskie Muzeum P. O. Hviezdoslava (słow. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava), wykorzystujące go w celu prezentacji unikalnej ekspozycji poświęconej powszechnie znanemu dziełu Hviezdosłava pt. „Żona leśniczego” (słow. Hájnikova žena). Gajówkę Hviezdosłava można więc określić mianem pierwszego Muzeum Literatury na Słowacji, które przedstawia konkretne dzieło literackie. Zwiedzający mogą się tutaj zaznajomić zarówno z pięknym środowiskiem naturalnym, stanowiącym dla poety źródło inspiracji, jak również z procesem powstawania wspomnianego dzieła literackiego, wszystkimi z jego dotychczasowych wydań oraz wpływami jakie wywarło ono na dramat, film lub dziedzinę sztuk plastycznych. Przestrzeń stanowiąca swego rodzaju wejście na ekspozycję, tj. przedsień i pierwsza izba, stanowi stylizowaną rekonstrukcję pomieszczeń mieszkalnych wykorzystywanych przez zamieszkującą je rodzinę. W gajówce znajduje się również stylizowana pracownia Hviezdoslava, gdzie można zobaczyć pelerynę (wierzchnie okrycie, bez rękawów, zarzucone na ramiona i spięte na piersiach) stanowiącą charakterystyczny element ubioru poety, oraz rękopisy, które leżą rozłożone na biurku.