Słowacki Teatr Kameralny w Martinie, Dom Narodowy

Najbardziej dominującym elementem historycznego centrum miasta Martin jest reprezentacyjny budynek Domu Narodowego, z końca XIX stulecia. Został on zbudowany w stylu neorenesansowym, ale później dobudowano do niego nowoczesne oficyny. Dom Narodowy w Martinie ma bogatą historię. Po brutalnej likwidacji Macierzy Słowackiej (słow. Matica slovenská) oraz konfiskacie zajmowanego przez nią budynku, stał się on jednym z najważniejszych centrów słowackiego życia kulturalnego, społecznego i politycznego. Ponadto wykorzystywało go m. in. Słowackie Towarzystwo Muzealne (słow. Muzeálna slovenská spoločnosť), które było swego rodzaju kontynuatorem działalności prowadzonej przez zlikwidowaną Macierz. Aktualnie jest on siedzibą Słowackiego Teatru Kameralnego, tj. drugiego profesjonalnego teatru na Słowacji, po Słowackim Teatrze Narodowym (słow. Slovenské národní dovadlo) w Bratysławie. 

Budynek powstał w 1888 roku, zgodnie z projektem sporządzonym przez arch. Blažeja Bullu. Od początku jego funkcjonowania znajdujące się w nim pomieszczenia (tj. wielka sala, scena, szatnie) były wykorzystywane przez Słowacki Chór (słow. Slovenský spevokol).