Zamek Budatín – kaplica

Kaplica Zamku Budatín pochodzi z połowy XVIII wieku i wybudowano ją w ramach rozbudowy Zamku Budatín, na wzgórzu zamkowym pierwotnego nasypu fortyfikacji w północnej części zachodniego skrzydła pałacu barokowego, ponieważ starsza kaplica z 1666 roku nie odpowiadała potrzebom rodziny Sunneghów.

Kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Marii Panny została konsekrowana w 1745 roku. Na kamiennym ołtarzu umieszczono relikwie św. Fidela i św. Jana Nepomucena. Wnętrza kaplicy z XVIII wieku zachowały swój barokowy charakter.

Od II wojny światowej kaplica nie była używana a od lat 60 XX wieku razem z zachodnią częścią budynku służyła potrzebom ówczesnego państwowego archiwum powiatowego, który znajdował się tu do 2003 roku.

Aktualne badania wykazały, że architektura kaplicy nie zmieniła się znacznie do dnia dzisiejszego. Dziś jej wnętrza tworzy nawa główna, która nie ma specjalnie wydzielonego prezbiterium, tym samym zachowując przestrzeń wokół ołtarza wyłącznie dla duchownych. Znajduje się tu balkon, zwany także emporą. Kaplicę zwieńczają trzy łukowe sklepienia kolebkowe. Zachowały się fragmenty malowideł na istniejącym tynku. Są to iluzoryczne pozostałości architektonicznego obramowania obrazu ołtarzowego, ściany pomalowane ochronną farbą i łukowe sklepienia pokryte szarobrązowymi pasami. Krawędzie lunet podkreślały szerokie pasy, doprowadzone ozdobą spiralną.