Zamek Lietava

Zamek Lietava znajduje się na spadzistym grzebieniu, na pograniczu gmin Lietava (słow. Lietava) i Lietavská Svinná (słow. Lietavská Svinná), na wysokości 635 m n.p.m. Powstał on po 1241 roku, prawdopodobnie jako centrum administracyjne i militarne. W II połowie XVI stulecia zamek ten stał się własnością rodziny Thurzo, która była jego posiadaczem, aż do momentu wygaśnięcia tego rodu, w latach 1698-1770. Od tej chwili budowla ta zaczęła stopniowo podupadać. Do czasów współczesnych zachowały się jedynie jej fortyfikacje, mury wieży obronnej, pozostałości pałaców mieszkalnych oraz kaplice. Na początku XVIII wieku w zamku wybuchł pożar, co skutkowało zanikiem jego funkcji obronnych oraz ostatecznym upadkiem. Aktualnie na zajmowanym przez niego miejscu zachowały się jedynie ruiny, które ciągle przyciągają turystów, stanowiąc odzwierciedlenie dawnej świetności zamku. Jego mury do dziś górują nad najbliższą okolicą. W pomieszczeniach byłej kaplicy zachowały się resztki murów oraz pokrywających je tynków. Ze wzgórza zamkowego roztacza się przepiękny widok, a w pobliżu znajduje się wiele jaskiń.