Biblioteka Čaploviča – Dolny Kubin

Biblioteka Čaploviča, którą uznaje się za jedną z najcenniejszych, zabytkowych bibliotek naukowych na Słowacji, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Orawskiego Muzeum P. O. Hviezdoslava (słow. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava) w Dolnym Kubinie. Jej założycielem był Vavrinec Čaplovič z Jasenovej (1778-1853). W 1839 roku przekazał on zgromadzoną przez siebie kolekcję stosownej instytucji państwowej na Orawie. Siedziba tej cennej Biblioteki powstała w 1911 roku. Jest ona jedyną budowlą przeznaczoną wyłącznie do celów przechowywania zbiorów bibliotecznych, która zachowała się na terytorium Słowacji, co przyczyniło się do nadania jej statusu zabytku kultury Republiki Słowackiej. W repozytoriach Biblioteki Čaploviča zgromadzono ponad 84 tys. obiektów bibliotecznych. Wśród nich znajdują się cenne dzieła słowackiej, europejskiej i światowej kultury piśmienniczej, jak również zbiór pierwodruków, z których najstarszy pochodzi z 1467 roku. W katalogu starodruków z XVI stulecia zaewidencjonowano 1 408 pozycji bibliograficznych, ale w zasobach bibliotecznych znajduje się również wiele podobnych obiektów, pochodzących z innych stuleci. Zbiór rękopisów składa się z 280 dzieł powstałych w okresie od XV w. do pierwszej połowy XIX w. Kolekcja sztuki obejmuje około 1 200 grafik i oryginalnych rysunków. Dzieła w postaci map, atlasów oraz literatury geograficznej stanowią 2 500 obiektów bibliotecznych.

Biblioteka Čaploviča udostępnia swoje zbiory badaczom w celu prowadzenia badań naukowych, a także zapewnia sprzedaż poświęconych jej publikacji oraz widokówek. Z wynikami badań realizowanych w bibliotece można się zaznajomić przede wszystkim za pośrednictwem katalogów starodruków oraz wydawnictw rozpowszechnianych przez organizację kulturalno-oświatową o nazwie Macierz Słowacka (słow. Matica slovenská).