Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

 

Nazwa projektu:

Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Program:

Interreg V-A Polska - Slowacja 2014-2020

Współfinansowanie:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Partnerzy projektu:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. – lider projektu

Żyliński Uniwersytet w Żylinie

Realizacja:

01.04.2017 - 31.08.2018

Celem projektu jest ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na pograniczu polsko-słowackim oraz ich prezentacja w nowoczesnej formie. W ramach projektu opracowana zostanie digitalizacja 3D wybranych zabytków z Polski i Słowacji, prezentacje multimedialne, wirtualne spacery, dokumentacja techniczna budynków i filmy o obiektach. Zapewniona zostanie również wymiana know-how w zakresie cyfryzacji zabytków pomiędzy mieszkańcami Polski i Słowacji.

Realizacja działań projektu będzie możliwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi takich jak:

 

  • Skan techniczny 3D - komputerowy zapis trójwymiarowego obiektu, uzyskiwany za pomocą skanera 3D.

 

  • Wirtualne spacery po obiektach - to najlepszy sposób prezentacji danego miejsca przez internet. Panoramy sferyczne w odróżnieniu od tradycyjnych fotografii, nie są ograniczone żadnym kadrem. Dają internaucie możliwość swobodnego rozglądania się we wszystkich kierunkach, znacznego przybliżania interesujących detali i poczucia atmosfery danego miejsca. Mają nadzwyczajne znaczenie dla ludzi z ograniczeniami w poruszaniu się, którzy nie mogliby obejrzeć obiektu kulturalnego bezpośrednio na miejscu.

 

  • Zwiedzanie air view -  jest popularnym narzędziem o charakterze prezentacyjnym, które rozwinęło się wraz z rozwojem technologicznym małych urządzeń latających. Umożliwia zbliżenie na dotychczas praktycznie nieosiągalny widok obiektu z „lotu ptaka”, dostępny dla wszystkich zainteresowanych danym zabytkiem, w tym osób mieszkających daleko od obiektu, ewentualnie osób niepełnosprawnych.

 

  • Filmy i zdjęcia cyfrowe - składają się z artystycznego połączenia różnych sekwencji wideo (np. uzyskanych z air view), ale także cyfrowych zdjęć kontekstowych uzupełnionych o tekst i dźwięk, które prezentować będą podstawowe dane o obiektach dziedzictwa kulturalnego. Filmy o zabytkach będą docelowo złożone z większej liczby zdjęć, kadrów, etc., wykorzystujących różne techniki cyfrowe. Będą miały charakter faktograficzny, ale także artystyczny.

 

  • Przekroje 2D obiektów - są niezwykle ważne dla opiekunów danych obiektów, architektów i konserwatorów zabytków (struktura, profile i wielkości okien oraz wejść, parametry dachów i wystających poza bryłę elementów). Stworzone cyfrowe przekroje 2D obiektów historycznych posłużą jako znakomity materiał do ich archiwizacji.

 

  • VIS WIZARD – aplikacja mobilna - system informacyjny, który będzie służyć szerokiej publiczności jako źródło informacji o dowolnym zabytku kultury, zamku, pałacu, kościele lub o samym regionie. System działa za pośrednictwem technologii rozszerzonej rzeczywistości - połączenia świata rzeczywistego z modelami 3D, zdjęciami, tekstami, filmami wideo. Informacje w Vis Wizard stają się dla użytkownika wirtualnym przewodnikiem. Modele 3D uzupełniają obraz, dzięki czemu umożliwiają zajrzenie w przeszłość, ale też w przyszłość. Interfejs ekranu dotykowego na smartfonach umożliwia proste i intuicyjne przeglądanie informacji wirtualnych. Aplikacja Vis Wizard umożliwi ogląd przestrzeni w zakresie 360°.

 

Dodatkowymi działaniami realizowanymi w ramach projektu będą opracowanie strony internetowej oraz organizacja konferencji końcowej, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki projektu.