Orawska kolejka leśna w Orawskiej Leśnej

Orawską kolejkę leśną zbudowano w czasie I wojny światowej, ze względu na konieczność zwożenia drewna z obszarów leśnych wchodzących w skład Orawskiego Komposesoratu. Trasa kolejki wąskotorowej (760 mm), która służyła wyłącznie w celu transportu ładunków, prowadziła z Orawskiej Leśnej, przez Zakamienny Klin (słow. Zákamenné), do miejscowości Łokcza (słow. Lokca). Dopiero później zaczęto brać pod uwagę możliwość zintegrowania jej z publiczną infrastrukturą kolejową, aczkolwiek już w latach 20-tych XX stulecia zatwierdzono projekt zespolenia tego szlaku z Kasucką kolejkę leśną (słow. Kysucká lesna železnica), przez Przełęcz Beskid (935 m n.p.m.), gdzie zlokalizowano stację kolejową.

W 1972 roku najbardziej cenny pod względem historycznym i technicznym odcinek trasy kolejki: Chmura – Beskid – Tanecznik (słow. Chmúra – Beskyd – Tanečník), pozyskał status zabytku kultury Republiki Słowackiej.

Od 1986 roku administrację nad zachowanym fragmentem szlaku przejęło Orawskie Muzeum (słow. Oravské múzeum), co skutkowało rozpoczęciem długiego i kosztownego procesu rekonstrukcji oraz odnowy orawskiej kolejki leśnej. Systematyczne prace nad odtworzeniem trasy zostały zainicjowane w 2003 roku. Wykorzystanie źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej pozwoliło na wszczęcie w 2005 roku prac realizowanych zgodnie z zatwierdzonym planem w celu odbudowy kolejki leśnej, która została udostępniona zwiedzającym w 2008 roku. Jej częścią była również ekspozycja poświęcona prezentacji kontekstu historycznego powstania oraz funkcjonowania orawskiej kolejki leśnej, dziejów Orawskiego Komposesoratu, a także pozyskiwania, transportu oraz wykorzystywania drewna.

Podróż pociągiem na przełęcz trwa około 20 minut, przy czym w czasie jej trwania można podziwiać romantyczne widoki rozpościerające się na piękne okolice. Po przyjeździe na górną stację zlokalizowaną na Przełęczy Beskid zaplanowano przerwę, w czasie której zwiedzający mogą wspiąć się na drewnianą wieżę widokową, skąd można zobaczyć masywy: Małej Fatry; Zachodnich, Wysokich oraz Bielskich Tatr lub Beskidów Orawskich.