Pałac Weselny w Bytči

Pałac Weselny w Bytči jest częścią znanego zamkowego areału i należy do najznakomitszych zabytków renesansowych Europy Środkowej. Pałac Weselny wybudował węgierski palatyn Juraj Thurzo na potrzeby rodzinnych uroczystości, a przede wszystkim na przyjęcia weselne swoich córek. Pałac budowali najprawdopodobniej włoscy mistrzowie, którzy pracowali także przy zamku bytczyńskim, i został ukończony w 1601 roku, jak informuje napis nad głównym portalem. Fasady są bogato zdobione techniką sgraffito z motywami postaci i roślin dookoła kamiennych okien i portalu. Pałac Weselny jest jednopiętrowy o prostokątnym planie. Na parterze znajdował się duży hol wejściowy, uwieńczony sześcioma sklepieniami krzyżowymi na dwóch środkowych, nośnych kolumnach, a po bokach znajdowały się pomieszczenia gospodarcze: kuchnia z niezbędnym magazynem, pracowniami i wejściem na monumentalne, dwuramienne schody prowadzące na piętro. Pod nimi wiodły schody do piwnicy. Całe piętro zajmowała uroczysta sala o wymiarach 34,5 x 12,5 metra.

Za Esterhazów w 1647 roku pałac spłonął, został odnowiony, ale wykorzystywano go później na potrzeby gospodarcze, jedynie jako magazyny na drewno i spichlerz. Budynek Pałacu Weselnego zdewastowany po pożarze w 1856 roku został odrestaurowany przez rodzinę Popperów, a od 1886 roku zaadoptowany na potrzeby budynku administracyjnego sądu okręgowego. Odbudowę zabytku rozpoczęto po 1960 roku.