Fałatówka

Fałatówka, jest oddziałem Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Mieści się w willi z ogrodem, w którym blisko dwadzieścia lat żył i tworzył Julian Fałat. Artysta nabył ten dom w 1909 r., a dwa lata później wzniósł modrzewiową pracownię (spłonęła w 1935 r.).

Idea powołania w tym miejscu biograficzno-artystycznego muzeum wybitnego akwarelisty zakiełkowała już w maju 1945 roku, jednak zbieg różnych okoliczności pozwolił na realizację tego zamierzenia dopiero w sierpniu 1973 r.

Pierwsza stała ekspozycja obejmowała prace artysty wykonane w technikach farb olejnych i akwarelowych, archiwalia oraz meble, przybory malarskie i inne pamiątki po Julianie Fałacie. W ciągu minionych dekad ekspozycja była ustawicznie wzbogacana o kolejne prace autorstwa Juliana Fałata, o kompozycje innych artystów pochodzące z kolekcji własnej malarza oraz o coraz obszerniejszy materiał archiwalny: różnego typu pamiątki, dokumenty, fotografie, korespondencję od i do artysty, dyplomy, rzeczy osobiste i sprzęty stanowiące wyposażenie budynku, w czasie zamieszkiwania go przez Fałata.