Zamek Orawski

Jedną z największych atrakcji turystycznych północnej Słowacji stanowi Zamek Orawski, który został zbudowany jako „orle gniazdo”, na skale znajdującej się nad rzeką Orawą, w miejscowości o nazwie Orawskie Podzamcze (słow. Oravský Podzámok). Jako zamek żupny pełnił on równocześnie funkcję siedziby rodów panujących na Orawie.

Podobnie jak wiele innych słowackich zamków, budowla ta powstała najprawdopodobniej na miejscu starego drewnianego grodu, po najeździe Tatarów w 1241 roku. Zamek Orawski został pierwotnie zbudowany w stylu romańskim i gotyckim, a później przebudowany w stylu renesansowym i neogotyckim.

Zamek składa się z kompleksu budynków zlokalizowanych w miejscach, które wpisują się w kształt skały stanowiącej jego fundament. W 1556 roku budowla przeszła w ręce przedstawicieli rodu Thurzo, którzy dokonali jego największej przebudowy. W 1611 roku Zamek Orawski przybrał swój dzisiejszy wygląd.

Po wygaśnięciu rodu Thurzo, zamek miał wielu właścicieli, którzy nie dbali o jego stan. Do największego kataklizmu doszło jednak w 1800 roku, gdy w następstwie pożaru stał się on bezużyteczny. Mimo to realizację bardziej znaczących prac rekonstrukcyjnych, podjętych z intencją uratowania zamku, rozpoczęto dopiero po zakończeniu II wojny światowej.

Aktualnie w skład kompleksu zamkowego wchodzi interesujący zespół budowli w postaci dolnego, średniego i górnego zamku, pałaców, fortyfikacji oraz wież. Zwiedzających zainteresuje z pewnością również tunel łączący trzy bramy wejściowe do zamku, pod którym przebiegają podziemne korytarze.

W zamku znajduje się siedziba Orawskiego Muzeum (słow. Oravské muzeum), które organizuje wiele ekspozycji. W najstarszych pomieszczeniach górnego zamku można oglądać wystawę archeologiczną. Ekspozycja przyrodnicza została umieszczona na dolnych piętrach środkowego zamku, a na jego górnym poziomie prezentowana jest wystawa etnograficzna. Ekspozycję historyczną stanowi kompleks średniowiecznych i renesansowych budowli zamku wraz z ich pierwotnym wyposażeniem. Dzięki krótkim scenkom, które odgrywane są w ramach programu zwiedzania zamku, uważany jest on za jeden z najbardziej interesujących na Słowacji.