• Spotkanie robocze w Żylinie

  W dniu 19/01/2018 w Żylinie odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL”.

 • Skanowanie obiektów w Pszczynie i Bielsku-Białej

  Cieszyn, 9 lipca 2018   W ramach projektu "Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL" miało miejsce skanowanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.

 • Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA  oraz Uniwersytet Żyliński, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji podsumowującej projekt: "Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL".

 • Konferencja podsumowująca projekt „3D Heritage”

  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Uniwersytetem Żylińskim w Żylinie zorganizowali konferencję podsumowującą projekt: "Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL".