Polska

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Cieszyn 43-400, ul. Zamkowa 3A

+  421 911 540 149 /   egtctritia@egtctritia.eu

 

Zespół projektowy – TRITIA:

Marta Sláviková, wiodący manedżer projektu, EUWT TRITIA: director@egtctritia.eu

Anna Palka, PR menedżer, EUWT TRITIA: apalka.tritia@gmail.com

Alicja Stepnikowska, menedżer finansowy, EUWT TRITIA

 

Słowacja

Uniwersytet Żyliński w Żylinie

Žilina 010 26, ul. Univerzitná 8215/1

+421 41/513 11 11

 

Zespół projektowy - UNIZA:

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., wiodący menedżer projektu, UNIZA: Miroslav.Hrnciar@fri.uniza.sk

Ing. Peter Tarábek, PhD., specjalista ds. grafiki, aplikacji i wizualizacji, UNIZA: Peter.Tarabek@fri.uniza.sk

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD., specjalista wizualizacji 2D, UNIZA: krusop@fstav.uniza.sk

Ing. Peter Pisca, PhD., specjalista wizualizacji 3D, UNIZA: peter.pisca@fstav.uniza.sk

Ing. Stanislava Sapietová, specjalista ds. finansowych projektu, specjalsita ds. przetargów, UNIZA

Ing. Brita Endersová, specjalista ds. finansowych projektu, UNIZA: Brita.Endersova@fri.uniza.sk

Ing. Janka Božková, specjalista ds. przetargów, UNIZA