Pałacyk Myśliwski

Habsburski Pałac Myśliwski został zbudowany z inicjatywy arcyksięcia Austrii i księcia cieszyńskiego Karola Ludwika Habsburga w latach 1838–1840 w stylu klasycystycznym na ruinach dawnego Zamku Dolnego. W tym celu arcyksiążę sprowadził do Cieszyna wybitnego architekta wiedeńskiego epoki klasycznej Józefa Kornähusla. Mieściły się w nim pokoje gościnne i reprezentacyjne oraz kancelarie Komory Cieszyńskiej. Józef Kornhäusel był twórcą nie tylko pałacu, ale również przylegającej doń oranżerii oraz znajdującego się ponad nim parku krajobrazowego w stylu angielskim. W pałacu gościły najznamienitsze osobistości Cesarstwa Austro-Węgier. Kilkakrotnie mieszkał tu sam cesarz Franciszek Józef, a w oranżerii koncertował wybitny kompozytor węgierski Franciszek Liszt. Obecnie mieszczą się tutaj Państwowa Szkoła Muzyczna oraz Zamek Cieszyn.