• We wnętrzu kościoła z fasadą z okresu klasycystycznego przestawiona jest ekspozycja „Tradycyjna ludowa plastyka i malarstwo”

  Slanicka Wyspa Sztuki

    W przepięknej przyrodniczej scenerii Slanickej Wyspy Sztuki (Slanický Ostrov umenia) na środku Orawskiej Zapory Wodnej (Oravská Priehrada) są wystawiane stałe ekspozycje tradycyjnej sztuki ludowej z kolekcji Orawskiej Galerii. Z pięciu wiosek, które na zawsze zniknęły pod wodami zapory w 1953 roku, jako wyspa zachowało się tylko wzgórze z barokowym kościołem i kalwarią, które kiedyś stanowiło dominantę gminy Slanica.

 • Budynek Pałacu Weselnego zdewastowany po pożarze w 1856 roku został odrestaurowany przez rodzinę Popperów, a od 1886 roku zaadoptowany na potrzeby budynku administracyjnego sądu okręgowego.

  Pałac Weselny w Bytči

  Pałac Weselny w Bytči jest częścią znanego zamkowego areału i należy do najznakomitszych zabytków renesansowych Europy Środkowej. Pałac Weselny wybudował węgierski palatyn Juraj Thurzo na potrzeby rodzinnych uroczystości, a przede wszystkim na przyjęcia weselne swoich córek.

 • Pierwsza pisemna wzmianka, w której jest wspomniany jako forteca Budatín, pochodzi z 1321 roku, kiedy umarł jego właściciel Mateusz Czak Trenczyński.

  Zamek Budatín – zamek (budynek nr 1)

  Najstarszy średniowieczny zamek wybudowany w drugiej połowie XIII wieku w miejscu, gdzie rzeka Kysuca wpływa do Wagu. Pierwsza pisemna wzmianka, w której jest wspomniany jako forteca Budatín, pochodzi z 1321 roku, kiedy umarł jego właściciel Mateusz Czak Trenczyński.

 • Budynek powstał w 1888 roku, zgodnie z projektem sporządzonym przez arch. Blažeja Bullu. Od początku jego funkcjonowania znajdujące się w nim pomieszczenia (tj. wielka sala, scena, szatnie) były wykorzystywane przez Słowacki Chór.

  Słowacki Teatr Kameralny w Martinie, Dom Narodowy

  Najbardziej dominującym elementem historycznego centrum miasta Martin jest reprezentacyjny budynek Domu Narodowego, z końca XIX stulecia. Został on zbudowany w stylu neorenesansowym, ale później dobudowano do niego nowoczesne oficyny.

 • Podobnie jak wiele innych słowackich zamków, budowla ta powstała najprawdopodobniej na miejscu starego drewnianego grodu, po najeździe Tatarów w 1241 roku.

  Zamek Orawski

  Jedną z największych atrakcji turystycznych północnej Słowacji stanowi Zamek Orawski, który został zbudowany jako „orle gniazdo”, na skale znajdującej się nad rzeką Orawą, w miejscowości o nazwie Orawskie Podzamcze (słow. Oravský Podzámok).

 • W gajówce znajduje się również stylizowana pracownia Hviezdoslava, gdzie można zobaczyć pelerynę stanowiącą charakterystyczny element ubioru poety, oraz rękopisy, które leżą rozłożone na biurku.

  Gajówka Hviezdosłava w Orawskiej Półgórze

  Gajówka znajdująca się u podnóża Babiej Góry (słow. Babia hora) w Orawskiej Półgórze powstała na miejscu istniejącego tam wcześniej leśnego domostwa, które przed pożarem skutkującym jego zniszczeniem, odwiedzał znany poeta - P.

 • Wzniesiona została przez budowniczego Consilio Miliusa na zlecenie ówczesnego właściciela zamku, Baltazara Promnitza, w miejscu dawnej, XV-wiecznej wartowni z mostem zwodzonym przez fosę.

  Brama Wybrańców w Pszczynie

  Brama Wybrańców, zwana również "Wartą" − powstała w 1687 roku, najstarsza zachowana do dziś w niezmienionej formie część kompleksu zamkowego w Pszczynie. Usytuowana w południowo-zachodniej części rynku, była głównym wjazdem na teren zamku.

 • Wraz z zabytkowym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim o powierzchni 156 ha tworzy zespół pałacowo-parkowy.

  Zamek w Pszczynie

  Dawna rezydencja magnacka w Pszczynie (niem. Pless) na Górnym Śląsku, powstała w XI lub XII w.

 • Kompleks ten tworzą: powozownia wybudowana w 1864 r., stajnie wraz z siodlarnią wybudowane w latach 1866-1867, ujeżdżalnia do budowy której przystąpiono w 1869 r. oraz murowane garaże, dla dziewięciu książęcych samochodów.

  Stajnie Książęce w Pszczynie

  Stajnie Książęce usytuowane są w pobliżu pszczyńskiego zamku, pierwsza informacja o stajniach pochodzi z pszczyńskiego urbarza z 1629 roku. Obecnie istniejący kompleks stajni został wzniesiony w 2 poł.

 • W 1846 roku w pałacowej Oranżerii koncertował Franciszek Liszt, a w latach 80. XIX wieku odbywały się w niej słynne Spektakle Wagnerowskie artystów Opery Wiedeńskiej.

  Oranżeria

  Budynek Oranżerii był częścią klasycystycznego kompleksu pałacowego Habsburgów w Cieszynie, który powstał w 1838 roku. W 1846 roku w pałacowej Oranżerii koncertował Franciszek Liszt, a w latach 80.

 • Aktualnie na zajmowanym przez niego miejscu zachowały się jedynie ruiny, które ciągle przyciągają turystów, stanowiąc odzwierciedlenie dawnej świetności zamku.

  Zamek Lietava

  Zamek Lietava znajduje się na spadzistym grzebieniu, na pograniczu gmin Lietava (słow. Lietava) i Lietavská Svinná (słow.

 • W 1972 roku najbardziej cenny pod względem historycznym i technicznym odcinek trasy kolejki: Chmura – Beskid – Tanecznik (słow. Chmúra – Beskyd – Tanečník), pozyskał status zabytku kultury Republiki Słowackiej.

  Orawska kolejka leśna w Orawskiej Leśnej

  Orawską kolejkę leśną zbudowano w czasie I wojny światowej, ze względu na konieczność zwożenia drewna z obszarów leśnych wchodzących w skład Orawskiego Komposesoratu. Trasa kolejki wąskotorowej (760 mm), która służyła wyłącznie w celu transportu ładunków, prowadziła z Orawskiej Leśnej, przez Zakamienny Klin (słow.

 • Z wynikami badań realizowanych w bibliotece można się zaznajomić przede wszystkim za pośrednictwem katalogów starodruków oraz wydawnictw rozpowszechnianych przez organizację kulturalno-oświatową o nazwie Macierz Słowacka (słow. Matica slovenská).

  Biblioteka Čaploviča – Dolny Kubin

  Biblioteka Čaploviča, którą uznaje się za jedną z najcenniejszych, zabytkowych bibliotek naukowych na Słowacji, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Orawskiego Muzeum P. O.

 • Zamek powstał pierwotnie jako budynek straży przy drodze do Turca, gdzie od początku XIV stulecia pobierano myto i stopniowo rozrastał się do wymiarów 165 x 61 m.

  Zamek Strečno

  Zamkowe wzgórze było osiedlone już w prehistorii – w epoce żelaza, a następnie w epoce słowiańskiej, kiedy stała tu prawdopodobnie najstarsza drewniana forteca. Średniowieczny zamek kamienny powstał na przełomie XIII i XIV wieku.

 • Bogata sgraffitowa dekoracja pochodzi z połowy XVII wieku, kiedy zakończono prace budowlane.

  Dwór w Divince

  Dwór w Divince wybudowano w I kwartale XVII wieku, za panowania Mikuláša Sunnegha, o którym wspominają źródła z 1643 roku, jako dwupiętrowy, dwuskrzydłowy z wykuszem na rogu południowego skrzydła, co wynikało z orientacji jego fasady i reprezentacyjnego charakteru. Bogata sgraffitowa dekoracja pochodzi z połowy XVII wieku, kiedy zakończono prace budowlane.

 • Kompleks architektury ludowej w Cziczmanach został w 1977 roku wpisany na listę zabytków.

 • Ekspozycja składa się z obiektów mieszkalnych, sakralnych, technicznych i gospodarczych, pochodzących z różnych zakątków Kisuc

  Skansen w Vychylovce

  Skansen w Vychylovce (Muzeum Wsi Kisuckiej) jest regionalną, etnograficzną wystawą plenerową Muzeum Kisuckiego w Czadci. Kamień węgielny został położony 11.

 • Aktualne badania wykazały, że architektura kaplicy nie zmieniła się znacznie do dnia dzisiejszego

  Zamek Budatín – kaplica

  Kaplica Zamku Budatín pochodzi z połowy XVIII wieku i wybudowano ją w ramach rozbudowy Zamku Budatín, na wzgórzu zamkowym pierwotnego nasypu fortyfikacji w północnej części zachodniego skrzydła pałacu barokowego, ponieważ starsza kaplica z 1666 roku nie odpowiadała potrzebom rodziny Sunneghów. Kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Marii Panny została konsekrowana w 1745 roku.

 • Zwiedzający mogą zobaczyć życie ludzi z okresu najstarszego osadnictwa Kisuc, kamienne zarzędzie wykorzystywane do polowania na zwierzęta, urny zmarłych, ceramikę z końcowego okresu funkcjonowania osady i fort Lopušných Pažitiach

 • Możemy tutaj podziwiać budynki autentyczne, pochodzące z różnych okresów, będące perełkami architektury beskidzkiej.

  Żywiecki Park Etnograficzny

  Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu jest najmłodszym muzeum typu skansenowego w Polsce i trzecim w Województwie Śląskim. Odwzorowuje on układ urbanistyczny i zabudowę wsi Beskidu Żywieckiego.

 • Obecny kształt obiektu wolnostojącego, otrzymała podczas budowy Pałacu Habsburskiego w XIX w., wtedy umieszczono na niej zegar, którego mechanizm zachował się do dziś

  Wieża Piastowska

  Wieża, którą dziś nazywamy Piastowską, pochodzi z XIV w. i jest ona jedyną w całości zachowaną wieżą obronną Górnego Zamku.

 • Podczas rekonstrukcji rotundy w 1955 r. przywrócono jej pierwotny styl

  Rotunda św. Mikołaja

  Cieszyńska rotunda jest jednym z najstarszych zabytków architektury polskiej. Zgodnie z ludowym podaniem została wzniesiona w miejscu dawnej pogańskiej świątyni poświęconej słowiańskiej bogini zimy – Marzannie.

 • W pałacu gościły najznamienitsze osobistości Cesarstwa Austro-Węgier. Kilkakrotnie mieszkał tu sam cesarz Franciszek Józef, a w oranżerii koncertował wybitny kompozytor węgierski Franciszek Liszt

  Pałacyk Myśliwski

  Habsburski Pałac Myśliwski został zbudowany z inicjatywy arcyksięcia Austrii i księcia cieszyńskiego Karola Ludwika Habsburga w latach 1838–1840 w stylu klasycystycznym na ruinach dawnego Zamku Dolnego. W tym celu arcyksiążę sprowadził do Cieszyna wybitnego architekta wiedeńskiego epoki klasycznej Józefa Kornähusla.

 • Współczesny wygląd budowli pochodzi z czasów ostatniej wielkiej przebudowy z 2. połowy XIX wieku, która zatarła całkowicie jej dawne cechy stylowe.

  Zamek Książąt Sułkowskich

  Wznoszący się w centrum Bielska-Białej zamek jest najstarszą i największą zabytkową budowlą stojącą na terenie historycznego miasta Bielska. Najstarsze części pochodzą z XIV wieku, a przez następne stulecia był stopniowo rozbudowywany i przekształcany.

 • W 1979 roku przy ówczesnym Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej utworzono Muzeum Techniki Włókienniczej

  Stara Fabryka

  Muzeum znajduje się na Żywieckim Przedmieściu, w budynkach dawnej wytwórni, a od 1887 roku fabryki sukna i towarów wełnianych, założonej przez bielskiego sukiennika Karola Büttnera. W 1979 roku przy ówczesnym Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej utworzono Muzeum Techniki Włókienniczej.

 • Pierwsza stała ekspozycja obejmowała prace artysty wykonane w technikach farb olejnych i akwarelowych, archiwalia oraz meble, przybory malarskie i inne pamiątki po Julianie Fałacie

  Fałatówka

  Fałatówka, jest oddziałem Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Mieści się w willi z ogrodem, w którym blisko dwadzieścia lat żył i tworzył Julian Fałat.