Śródokresowy przegląd wdrażania projektu 3D – spotkanie w Cieszynie

W dniu 09/02/2018 w Cieszynie (Zamek Cieszyn, ul Zamkowa 3a; 43-400 Cieszyn) odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL”.

Przebieg spotkania:

1. Prezentacja na temat działań projektowych.

2. Harmonogram działań projektowych.

3. Omówienie zmian zatwierdzonych w ramach projektu.

4. Identyfikacja problemów i ryzyka realizacji projektu.

5. Budżet i finansowanie poszczególnych działań projektowych.

Partnerzy z Uniwersytetu Żylińskiego przedstawili przebieg realizacji dotychczasowych działań w ramach projektu. Omówione zostały poszczególne obiekty po polskiej
i słowackiej stronie, oraz jaki rodzaj skanowania i pozostałych działań został przeprowadzony w każdym z nich.

Dokonano prezentacji skanów 2D, skanów 3D oraz produktów związanych wirtualną rzeczywistością.

 

W spotkaniu udział wzięli:

  1. Brita Endersová 
  2. Miroslav Hrnčiar 
  3. Peter Tarábek 
  4. Peter Krušinský 
  5. Peter Pisca 
  6. Marta Sláviková
  7. Anna Palka 
  8. Alicja Stępnikowska 
  9. Grzegorz Wieniewski