Spotkanie robocze w Żylinie

W dniu 19/01/2018 w Żylinie odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL”. Spotkanie miało na celu przekazanie informacji o postępach w realizacji projektu, dotychczasowych rozstrzygnięciach kwestii problematycznych, omówienie kolejnych zadań  planowanych do realizacji.

 

Tematy podejmowane w trakcie spotkania:

 • zalecenia dot. realizacji poszczególnych wskaźników projektu;
 • opracowanie metodologii skanowania;
 • uruchomienie strony internetowej;
 • prezentacja dotychczasowych wyników pracy specjalistów zatrudnianych w ramach projektu;
 • wymogi dotyczące technicznego opracowania wskaźników projektu;
 • podsumowanie dotychczasowo osiągniętych rezultatów;
 • omówienie strony administracyjnej projektu.

 

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Brita Endersová (Uniwersytet w Żylinie).
 2. Miroslav Hrnčiar (Uniwersytet w Żylinie).  
 3. Peter Krušinský (Uniwersytet w Żylinie).   
 4. Milan Kubina (člen riadenia projektu FRI UNIZA – manažér digitalizácie).
 5. Michal Lekýr, PhD. (Uniwersytet w Żylinie).
 6. Pavol Londa (tímlíder za produkt „Virtuálna prehliadka“, externý spolupracovník).
 7. Peter Pisca, PhD. (Uniwersytet w Żylinie).
 8. Karol Matiaško (Uniwersytet w Żylinie).
 9. Stanislava Sapietová (Uniwersytet w Żylinie).
 10. Peter Tarábek (Uniwersytet w Żylinie).
 11. Marta Sláviková (EUWT TRITIA).  
 12. Filip Škultéty (Uniwersytet w Żylinie).
 13.  Maximilian Kormaňák.